close
تبلیغات در اینترنت
اساسنامه اتحادیه

مشاهیر ادب و فرهنگ ایران

آخرین ارسالهای تالار گفتمان

اساسنامه اتحادیه

اساسنامه نمونه «اتحادیه انجمن های علمی - آموزشی  معلمان زبان و ادبیات فارسی کشور»

 

به نام خدا

 

فصل اول: کلیات

ماده 1-  به منظور هماهنگی و ارتباط بین انجمن  های علمی - آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی سراسر کشور که از این پس در این اساسنامه به اختصار«انجمن ها» گفته می شوند و جهت ارتقای دانش آموزان و اعضا  و تقویت پژوهش، اتحادیه انجمن های علمی - آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی که در این اساسنامه به اختصار «اتحادیه » نامیده می شود، تشکیل می گردد.

ماده 2- اتحادیه غیر انتفاعی، غیر سیاسی و دارای شخصیت حقوقی است.

ماده 3 – اتحادیه پس از تصویب اساسنامه، به مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 4- دفتر دبیر خانه اتحادیه انجمن های علمی - آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی به طور دوره ای  برابر 2 سال در استانی است که دبیر اتحادیه از آن استان می باشد.

فصل دوم :وظایف

ماده 5- وظایف اتحادیه به شرح ذیل است:

1-    هماهنگ کردن فعالیت های علمی و فراهم کردن زمینه های انتقال تجربیات میان انجمن ها.

2-    همکاری و ارتباط میان انجمن ها و مؤسسه های علمی داخلی و خارجی.

3-    تدوین استانداردهایی در زمینه های مختلف آموزشی با استفاده از نظریات انجمن ها.

4-    حمایت و تشویق تحقیقات و آثار علمی معلمان.

5-    تشویق و ترغیب معلمان ادبیات برای تشکیل انجمن ها ی علمی - آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی در استان‏های مختلف.

6-    حمایت از برگزاری همایش ها، جشنواره ها و مسابقات علمی.  

7-    تجزیه و تحلیل مسایل آموزشی و اظهار نظریات به مراجع ذی‏صلاح.

8-    همکاری در برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مختلف آموزشی در سطح ملی.

9-    فعالیت در جهت شناسایی و تشویق  چهره های شاخص معمان و دانش آموزان.

10  - انتشار نشریات و تألیف کتب تحقیقاتی و آموزشی.

11  - ایجاد سایت اینترنتی برای اتحادیه.

فصل سوم : انواع و شرایط عضویت

ماده 6- اتحادیه دارای دو نوع عضویت است:اصلی و حقوقی.

1-    انجمن ها می توانند عضو اصلی اتحادیه باشند.

2-    مؤسسه ها و سایر انجمن های علمی می توانند عضو حقوقی اتحادیه باشند.

ماده 7- هرعضو اصلی سالانه مبلغی را که در هر دوره توسط شورای اجرایی (ماده 13 این اساسنامه)تعیین می شود، به عنوان عضویت به اتحادیه می پردازد.

ماده 8- منبع اصلی تأمین هزینه های اتحادیه به قرار زیر است:

- حق عضویت.

- کمک های مادی علاقه مندان.

- سازمان های رسمی و به طور خاص وزارت آموزش و پرورش.

- فروش نشریات.

- عقد قرار دادهای تحقیقاتی و آموزشی.

- همکاری در تألیف و انتشار آثار علمی.

- عقد قرارداد برای اجرای همایش های کشوری و ... .

فصل چهارم:ارکان

ماده 9- ارکان اتحادیه عبارتند از: شورای نمایندگان، شورای اجرایی، بازرسی و دبیر خانه.

ماده 10- شورای نما یندگان متشکل از 2 نماینده از هر یک  از نمایندگان عضو اتحادیه است.

تبصره: نمایندگان هر انجمنی در شورای نمایندگان به انتخاب شورای اجرایی یا هیأت ريیسه آن انجمن انتخاب و به اتحادیه، معرفی می شوند. (با تغییر شورای اجرایی یا هیأت ریسه آن  انجمن یا تغییر تصمیم آنها، این نمایندگان می توانند تغییر کنند.)

ماده 11- وظایف شورای نمایندگان عبارتند از :

1-    سیاست گذاری امور اتحادیه.

2-    انتخاب و نظارت بر کار شورای  اجرایی.

3-    تصویب و یا اصلاح مواردی از اساسنامه.

4-    اتخاذ تصمیم در مواردی که شورای اجرایی به شورای نمایندگان محول می کند.

ماده 12 – شورای نمایندگان حدأقل سالی یک بار بنا به دعوت شورای اجرایی یا نصف به علاوه  یک اعضای شورای نمایندگان تشکیل جلسه می دهد و تصمیمات آن با اکثریت آرا قابل اجراست. رییس و منشی هر جلسه به انتخاب اعضای حاضر شورای نمایندگان برگزیده می شوند.

ماده 13 – شورای اجرایی شامل هفت نفر است که با رأی کتبی اعضای شورای نمایندگان به صورت زیر انتخاب می شوند:

6 نفر از میان نمایندگان اصلی و یک نفر از میان نمایندگان اعضای حقوقی انتخاب می شوند. علاوه بر هفت نفر فوق دو نفراز میان نمایندگان اصلی به صورت علی البدل و 1 نفر به عنوان عضو علی‏البدل سوم از میان نمایندگان اعضای حقوقی به ترتیب آرا انتخاب می شوند.

ماده 14- وظایف شورای اجرایی عبارت است از:

1-    تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی اساسنامه.

2-    ایجاد ارتباط با ارگان های دیگر علمی داخلی و خارجی و سایر مؤسسات داخلی.

3-    مشارکت علمی در برگزاری کنفرانس ها، سمینارها و دوره های آموزشی و پژوهشی در سطح ملی.

4-    همکاری با وزارت آموزش و پرورش در راستای وظایف اتحادیه.

5-    اتخاذ تصمیم در امور مالی و جذب کمک از مؤسسه ها و ارگان های دولتی و مردم.

6-    تعیین میزان و دریافت حق عضویت.

7-    تصویب عضویت اعضای اصلی و حقوقی.

8-    انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه به مجامع علمی  و همایش ها.

9-    تشکیل کمیته های علمی  و اجرایی به منظور برنامه ریزی برای انتشار،چاپ کتب، انجام فعالیت های پژوهشی و یا سایر امور در راستای وظایف اتحادیه.

10-                       تشکیل جلسات شورای نمایندگان اتحادیه.

11-                       تعیین وظایف مسؤولان شورای اجرایی.

ماده 15- مدت عضویت در هر دوره شورای اجرایی 2 سال است و انتخاب مجدد یک فرد برای دوره های متعدد بلا مانع است.

ماده 16- شورای اجرایی پس از انتخاب، دراولین جلسه خود که با دعوت شورای اجرایی قبلی(یا هیأت مؤسس در اولین دوره) تشکیل می شود، 1 نفر را به عنوان دبیراتحادیه، 1 نفر را به عنوان قایم مقام، 1 نفر را به عنوان خزانه دار و 1 نفر را به عنوان مسؤول دبیرخانه و روابط عمومی انتخاب می کند.

ماده 17- دبیر اتحادیه، نماینده قانونی و مجری تصمیمات شورای اجرایی است و نامه ها با امضای وی و مهر اتحادیه و اوراق بهادار و حساب بانکی با امضاي مشترک او و خزانه دار اتحادیه معتبر است.

ماده18- شورای اجرایی حدأقل هر دو ماه یک بار تشکیل جلسه می دهد. برگزاری جلسات اضطراری با هماهنگی اعضای شورای اجرایی اتحادیه می باشد.

ماده 19- انجام امور مالی اتحادیه با نظر شورای اجرایی توسط خزانه دار انجام می شود.

ماده 20- مسؤولیت اداره دبیر خانه و نظارت بر تمام امور مکاتباتی و ارتباطی و روابط عمومی اتحادیه با دبیر خانه و روابط عمومی است.

ماده 21- شورای نمایندگان هر دو سال یک بار 1 نفر را به عنوان بازرس اتحادیه و 1 نفر را به عنوان قائم مقام بازرس انتخاب می کند.

ماده 22- وظایف بازرس: نظارت بر اجرای اساسنامه و امور مالی است و در برابر شورای نمایندگان پاسخگو است.

فصل پنجم متفرقه

ماده 23- در صورت تصویب انحلال اتحادیه توسط مجمع عمومی، همان مجمع هیأت تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات اتحادیه انتخاب خواهد کرد. هیأت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها، کلیه دارائی های منقول وغیر منقول اتحادیه را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

ماده 24- این اساسنامه مشتمل بر 5 فصل و 24 ماده و 1 تبصره در جلسه مورخه 21/06/90 شورای نمایندگان اتحادیه انجمن های علمی – آموزشی معلمان  زبان وادبیات فارسی کشور به تصویب رسید.

  امضای نمایندگان انجمن ها:

 

تاریخ ارسال: چهارشنبه 13 آذر 1392 ساعت: 10:34 |تعداد بازدید : 837 نویسنده :

دیدگاههای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات مذهبیانتظار8